Boeken, diverse uitgaven:

Begeleiding bij Borstvoeding, een handleiding voor kraamverpleegkundigen die jonge moeders direct na de geboorde van hun kind moeten helpen met het op gang brengen van de borstvoeding

Geen woorden maar daden: handleiding ziekteverzuim voor de sector Sociale Werkvoorziening. Een losbladige uitgave voorzien van formulieren en een CD met pdf-bestanden voor verder gebruik in de organisatie. Het moest vooral een werkboek worden, aantrekkelijk om gebruikt te worden in plaats van te eindigen in de boekenkast van de manager. Zowel vorm als inhoud is hierop afgestemd. Felle kleuren, transparante materialen.

Boekjes van uitgeverij Skandalon: 'Uitgesproken Protestant' verscheen als gelegenheidsuitgave van de predikantengroep Op Goed Gerucht. Kort daarna schreef dominee Jan Offringa een overzichtelijk werkje over nieuwe gedachten over geloven: 'Na een gezonde geloofscrisis'. Het was ten tijde van de hypotheekcrisis, die tenslotte ook een geloofscrisis bleek te zijn.