Gemeente WIjk bij Duurstede

De feitelijke aanleiding tot het ontwikkelen van een huisstijl is de gemeentelijke herindeling: vanaf 1 januari 1996 vormen de voormalige gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede een nieuwe gemeente Wijk bij Duurstede. Daarmee kregen ook de gebruikte wapens van deze drie gemeenten een andere status en moest een beeld worden gezocht dat beter paste bij de huidige opvattingen over besturen en beheren.

Het tot dan toe gebruikte gemeentewapen werd niet meer geschikt bevonden voor de organisatie die de gemeente Wijk bij Duurstede voor haar bewoners wenst te zijn: toegankelijk, minder anoniem, klantgericht, efficiënt.
Er werd om een „vriendelijker gezicht” gevraagd. En naarmate de gemeente Wijk bij Duurstede steeds meer in overleg met de bewoners treedt om problemen op te lossen, wordt de presentatie van deze overheids-organisatie belangrijker. Immers, het oordeel van de burger over zijn eigen „regelneef” hangt nauw samen met de manier waarop deze al of niet netjes gekleed over straat gaat.

Beeld

Een gemeente is er niet zonder zijn gebouwde omgeving. Dijken, groenvoorziening, bestrating, verlichting, woningbouw, winkels, industrie: alles wat we voor onszelf en voor anderen hebben bedacht, is door de overheid gezien, gekeurd en soms zelf neergezet.

De omgeving in en rond de gemeente Wijk bij Duurstede heeft een uitgesproken landelijk karakter: de horizon is er laag, het gebied wordt doorkruist en begrensd door water: Rijn, Lek, Amsterdam-Rijnkanaal en de Kromme Rijn. Binnen de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede zijn tal van historische gebouwen aan te treffen.
Het zijn deze elementen die de inspiratiebronnen vormden voor de huisstijl.
Vanwege die karakteristieke omgeving is letterlijk gekozen voor Beeld. Het beeldmerk van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt daarom gedomineerd door een stukje metselwerk uit de stadstoren van Wijk bij Duurstede.
Het stukje beeld werd gekozen uit een hele reeks van beeldjes waarmee het karakter van de gemeente kon worden geassocieerd. Zo krijgt de gemeentelijke overheid - in principe hetzelfde soort staatsrechtelijke organisatie als elke andere gemeente in Nederland - de visuele identiteit die ook door de burger wordt beleefd.

Lees meer over 'naambeeld' en 'details beeldmerk'