Shanty festival

Rondborstige zeebonk. Of zoiets. Een streepjestrui en rode bretels, als weergave van een soort van stramien. Maar vooral dat stereotype beeld van de shantyzanger, dat MOEST het dragend beeld worden van het in 2003 gestarte Shantyfestival Rijn & Lek, het initiatief van het gelijknamige mannenkoor dat in 1999 werd opgericht en voor het eerst luidkeels van zich liet horen - onder bezielende leiding van wijlen Harry Seelen - op de Wijkse Havendagen in 2000. Hoe ik op dat beeld-idee kwam blijft voorlopig een goed bewaard geheim. In 2010 was ik het zat. Elk jaar weer alleen maar tekstwijzigingen in poster enflyer en een programmaboekje vullen met plaatjes; dat was geen creatieve uitdaging meer. Daarnaast werd bij het zien van die poster 'overgewicht' een dermate dominant onderwerp van gesprek dat 'de dikke buik' op termijn een negatief imago op zou leveren. Foute boel. Dus moest er een nieuw posterbeeld op het thema 'zeebonk' komen. Nieuw cliché: de tatoeage. Op de arm van een groot liefhebber van het festival.