Het Sticht

In Nederland vind je bijna geen school die de afgelopen jaren door de fusiegolf niet een onderdeel geworden is van een grotere facilitaire organisatie. Voor 'Het Sticht', een organisatie van rooms-katholieke basisscholen, werd een beeldmerk ontwikkeld dat de functie 'werken op de achtergrond' duidelijk diende uit te stralen. 'De scholen op de voorgrond' was en is nog steeds het devies. Voor het beeldmerk is inspiratie gevonden in het resultaat van een Brits leesbaarheidsonderzoek uit de jaren '70. In dat onderzoek werd alleen de voor die letter karakteristieke vorm als letter gebruikt in een tekst. De tekst bleek tot verbazing van de onderzoekers nog voldoende leesbaar voor de proefpersonen (bron: 'Vormen van Schrift, gravisie 1983). Tijdens de presentatie aan het stichtingsbestuur vroeg een bestuurslid schertsend naar de aanwezigheid van een 'geheime boodschap' in het beeldmerk. Ik hield het presentatiekarton daarna op zijn kop. Arabisch?