Op goed Gerucht

Op Goed Gerucht

'Op Goed Gerucht!' klinkt het. Zo ziet de grafische weergave van het enthousiast uitgesproken zinnetje eruit. Een toepasselijk beeld voor een groep net zo uitgesproken vrijzinnige predikanten binnen de Protestantse Kerk Nederland.